Internetowe Targi MBA (13.05.2013 - 7.06.2013)

Partner główny Targów:

Partner targów:

Główny partner medialny:

Sponsor główny:

Internetowe Targi MBA (13.05.2013 - 7.06.2013) Wyższa Szkoła Zarządzania Polish Open University

Prezentacja Wystawcy

Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University (POU) została założona w 1991 roku. Studia MBA prowadzi od 1997 roku. Jest pierwszą uczelnią w Polsce, która została członkiem elitarnego Association of MBAs i tym samym dołączyła do grona najlepszych szkół biznesu na świecie. 

Oprócz akredytacji AMBA, studia Executive MBA w POU akredytowane są przez Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), uczelnię która od lat zajmuje czołowe miejsca w brytyjskich rankingach w grupie tzw. nowych uniwersytetów.

Oznacza to, że absolwenci studiów MBA w POU otrzymują dwa dyplomy MBA:

  • polski wydawany przez Wyższą Szkołę Zarządzania / Polish Open University
  • brytyjski wydawany przez Oxford Brookes University.


POU prowadzi autorski program studiów MBA dostosowany zarówno do realiów rynków rozwiniętych, jak i wschodzących.

POU różni się od innych uczelni metodologią i systemem nauczania. Twórcy POU zdawali sobie od początku sprawę, że wiedzy z dziedziny biznesu nie można przekazać w sposób tradycyjny. Dlatego zorganizowali uczelnię, która kształci w taki sposób, aby jej absolwenci byli ludźmi twórczymi i samodzielnymi.

 

 

Autorytet idei, a nie idea autorytetu


Biznesu nie uczy się tak, jakby była to dziedzina ścisła, oparta na dowodach. Nie ma bowiem gwarancji na to, że zastosowanie pewnej metody czy reguły odniesie zamierzony skutek, jak np. w chemii czy matematyce, gdzie istnieją prawa, które zawsze się sprawdzają. W biznesie jest inaczej. Świetny pomysł jest doskonały dziś. Jutro może już być tylko dobry, a pojutrze najlepiej o nim zapomnieć. Nawet bardzo dobry pomysł, ale wprowadzony w nieodpowiednim momencie nie odniesie zamierzonego skutku. Na nic zdają się same definicje czy gotowe rozwiązania. Nie wystarczy znać je na pamięć, by wiedzieć, jak efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem i odnosić sukcesy. Liczy się kreatywność, pomysłowość, coś, co wyróżni daną firmę spośród wielu z tej samej branży. Tylko ci, którzy potrafią wyjść poza tradycyjny sposób myślenia, są w stanie konkurować na rynku. POU wspiera w tym swoich studentów.

 

 

  

 

Wykładowca dla studenta, a nie na odwrót


Wykładowcy POU wiedzą, że nie wystarczy przekazać studentom określone fakty, zasady i teorie, których studenci nauczą się na pamięć. Oczywiste jest, że nikt, nawet wykładowca, nie jest w stanie posiąść całej wiedzy nawet w zakresie jednej, wąskiej dyscypliny. Dlatego w POU wykładowcy pełnią rolę doradców, a nie wyroczni, są przewodnikami i promotorami, zachęcają do myślenia, tworzą twórczą atmosferę.

 

Student w centrum uwagi


POU to uczelnia, w której centrum znajduje się student. Cały proces nauczania dostosowany jest do tej koncepcji. Oznacza to, że podczas warsztatów korzysta się również z wiedzy, konstruktywnej krytyki i doświadczenia studentów w rozwiązywaniu problemów biznesowych. Kreatywne myślenie, którego wymagamy od studentów jest wspomagane i inicjowane przez wykładowców. 


Taki model nauczania stwarza możliwość dociekania oraz dochodzenia do wiedzy dzięki indywidualnemu zaangażowaniu studentów. Ważny staje się dzięki temu również sam proces uczenia się, refleksja i interpretacja.


Studenci POU sami decydują, które nowe pomysły wykorzystać i jak je dopasować do sytuacji. Cechą procesu nauczania w POU jest możliwość wymiany doświadczeń, a nie tylko wiedzy. 
 

Lokalizacja

  • Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University

Artykuły